Kontakt

„d.o.o. ŠIRKA PROJEKT“

Štamparija ŠIRKA PRINT

Mihajla Pupina 49

26215 Padina


069/160-18-20

e-mail: sirkaprojekt@gmail.com


PIB 100873377

Matični broj: 08212139

Žiro račun: 200-2284290101053-95 Banka Poštanska štedionica

160-261316-82 Banca Intesa

10 Godina sa Vama